Optima Komfort Plus

Lipiec 21, 2009

Optima Komfort Plus

Kotły typu OPTIMA KOMFORT PLUS przystosowane są do pracy dwusystemowej: zasyp i rozpalanie od góry – miał oraz zasyp tradycyjny i rozpalanie od dołu – węgiel, drewno, mieszanka węgla i miału. Standardowo wyposażone są w wentylator nadmuchowy oraz sterownik kontrolujący proces spalania. Zastosowany system wielopunktowego rozprowadzania powietrza zwiększa stabilność i efektywność pracy kotła.

Zalety kotła:

*
wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej w gat. P265GH o grubości 6mm z Huty im. T. Sendzimira
*
gwarancja: 4 lat na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy isprawne działanie kotła
*
wysoka sprawność 80% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin – trzyciągowy układ pionowych komór spalinowych
*
cichobieżny wentylator oraz sterownik STB iobsługą pomp: c.o., c.w.u.,pompy cyrkulacyjnej oraz ogrzewania podłogowego
*
mechaniczny ruszt ruchomy do odpopielania rusztowin wodnych

Reklamy

Logano G211 D

Lipiec 21, 2009

Logano G211 D

Logano G211 D to żeliwny kocioł grzewczy przeznaczony do spalania węgla kamiennego, brykietu, koksu, drewna i odpadów drewnianych.

Cechy kotła Buderus Logano G211 D

wykonany w sześciu wielkościach o mocy nominalnej od 10 do 42 kW,
wysoka sprawność – do 85%,
żeliwny wymiennik ciepła skutecznie chroni kocioł przed korozją,
duża komora zasypowa dzięki specjalnej konstrukcji żeliwnych członów kotła,
prosty, niezawodny system regulacji powietrza pierwotnego,
atrakcyjny wygląd.

Olejowe/gazowe kotły grzewcze. Wysokotemperaturowa wytwornica wody gorącej.
Znamionowa moc cieplna: 375 do 16200 kW

Vitomax 200 HW jest olejową/gazową wysokociśnieniową wytwornicą wody gorącej dla dopuszczalnych temperatur zasilania ponad 100°C, dopuszczalne nadciśnienie robocze 6,5, 8, 10, 13 wzgl. 16 bar (wyższe nadciśnienia robocze, do 25 bar – na zapytanie) – typowy kocioł do stosowania w ciepłowniach i zakładach przemysłowych:

– typ M236 – znamionowa moc cieplna: 375 do 2090 kW
– typ M234 – znamionowa moc cieplna: 2600 do 14000 kW

Zapytanie ofertowe – chcesz skonfigurować system grzewczy i poznać jego cenę?

Przegląd zalet:

Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i długa żywotność dzięki obszernemu płaszczowi wodnemu i dużym odstępom płomieniówek. Odstępy płomieniówek przewyższają wymagania minimalne dyrektywy FDBR. Ponadto duża pojemność cieplna zapewnia dobrą cyrkulację wewnętrzną i pewne przekazywanie ciepła.
Kocioł trzyciągowy o niskim obciążeniu komory spalania (< 1,3 MW/m3) – dzięki temu spalanie niskoemisyjne z niskimi emisjami tlenków azotu.
Oszczędny w zużyciu energii – sprawność kotła wynosi do 91%, zależnie od temperatury zasilania. Zwiększenie wykorzystania energii można podwyższyć przez przyłączenie ekonomizera kondensacyjnego Vitotrans 333.
Nieznaczne straty wypromieniowania dzięki wielowarstwowej izolacji cieplnej grubości 120 mm, izolowanemu czopuchowi i chłodzonej wodą ścianie przedniej.
Dopuszczenie wg europejskiej dyrektywy dla urządzeń ciśnieniowych 97/23/EG lub przepisów krajowych.
Niskie opory przepływu strony spalin dzięki konwekcyjnej powierzchni grzewczej z rur płomieniówkowych o dużej średnicy.
Wysoka dogodność serwisu dzięki chłodzonym wodą przewałom bez wymurówki i dużym drzwiom wyczystkowym.
Wysuwny wózek palnika, jako osprzęt dla kotłów do 6500 kW, ułatwia prace konserwacyjne i regulacyjne przy palniku.
Przystosowany do chodzenia pomost górny w zakresie dostawy – ułatwia montaż i konserwację i chroni izolację kotła przed uszkodzeniami.
Wstawka zasilania do zamontowania armatury pomiarowej, regulacyjnej i zabezpieczającej – w zakresie dostawy.
Szafka sterownicza Vitocontrol umożliwia wysterowanie wszystkich urządzeń regulacyjnych i sterujących kotła. Ponadto można, przez zastosowanie odpowiednich komponentów, wyposażyć kocioł do automatycznego, bezobsługowej eksploatacji z 24- wzgl. 72-godzinnym cyklem nadzoru wg TRD 604.

Olejowe/gazowe kotły parowe. Wysokociśnieniowa wytwornica pary wysokoprężnej.
Znamionowa moc cieplna: 375 do 16500 kW i wydajności od 0,5 do 25 ton pary/h.

Vitomax 200 HS jest olejową/gazową wytwornicą pary wysokoprężnej, odpowiadającą grupie IV wg rozporządzenia o kotłach parowych i przepisów TRD, dopuszczalne nadciśnienie robocze 6 , 8, 10, 13 wzgl. 16 bar (wyższe nadciśnienia robocze, do 25 bar – na zapytanie). Trzyciągowy układ kotła z niskim obciążeniem komory spalania zapewnia przy tym niskie emisje substancji szkodliwych.

– typ M237 – wydajność pary: 0,5 do 3,8 t/h
– typ M235 – wydajność pary: 4,0 do 25,0 t/h

Zapytanie ofertowe – chcesz skonfigurować system grzewczy i poznać jego cenę?

Przegląd zalet:

Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i długa żywotność dzięki obszernemu płaszczowi wodnemu i dużym odstępom płomieniówek. Odstępy płomieniówek przewyższają wymagania minimalne dyrektywy FDBR. Ponadto duża pojemność cieplna zapewnia dobrą cyrkulację wewnętrzną i pewne przekazywanie ciepła.
Duża przestrzeń pary i duża powierzchnia odparowania oraz zintegrowany odkraplacz podwyższają jakość pary.
Kocioł trzyciągowy o niskim obciążeniu komory spalania (< 1,3 MW/m3) – dzięki temu spalanie niskoemisyjne z niskimi emisjami tlenków azotu.
Nieznaczne straty wypromieniowania dzięki wielowarstwowej izolacji cieplnej grubości 120 mm, izolowanemu czopuchowi i chłodzonej wodą ścianie przedniej.
Oszczędny w zużyciu energii – sprawność kotła wynosi do 91%, zależnie od nadciśnienia roboczego.
Dopuszczenie wg europejskiej dyrektywy dla urządzeń ciśnieniowych 97/23/EG lub przepisów krajowych.
Niskie opory przepływu strony spalin dzięki konwekcyjnej powierzchni grzewczej z rur płomieniówkowych o dużej średnicy.
Wysoka dogodność serwisu dzięki chłodzonym wodą przewałom bez wymurówki i dużym drzwiom wyczystkowym.
Wysuwny wózek palnika, jako osprzęt dla kotłów do 6500 kW, ułatwia prace konserwacyjne i regulacyjne przy palniku.
Przystosowany do chodzenia pomost górny w zakresie dostawy – ułatwia montaż i konserwację i chroni izolację kotła przed uszkodzeniami.
Podgrzewanie wody zasilającej w kombinacji z wymiennikiem ciepła spaliny/woda (na zapytanie). Wzrost wykorzystania energii nawet do 5%.
Szafka sterownicza Vitocontrol umożliwia wysterowanie wszystkich urządzeń regulacyjnych i sterujących kotła. Ponadto, przez zastosowanie odpowiednich komponentów, można wyposażyć kocioł do automatycznego, bezobsługowego ruchu z 24- wzgl. 72-godzinnym cyklem nadzoru wg TRD 604.