Kotły na paliwa stałe

Sierpień 20, 2009

Kotły na paliwa stałe

Kotły na paliwa stałe są najtańszymi w użytkowaniu urządzeniami grzewczymi, choć ich eksploatacja jest dość uciążliwa. Producenci starają się, by były one bardziej przyjazne dla użytkownika i środowiska.

Wiele kotłów na paliwa stałe nadal wytwarza się w małych, przestarzałych zakładach rzemieślniczych, jednak liczba ta stale zmniejsza się na rzecz profesjonalnie produkowanych, nowoczesnych, wydajnych, łatwych w obsłudze i bezpiecznych w użytkowaniu urządzeń.

Kotły ze spalaniem górnym są najtańszymi i najpopularniejszymi urządzeniami na paliwa stałe. W czasie spalania powietrze jest doprowadzone do całej objętości paliwa. Wydłużenie tego procesu uzyskuje się przez ograniczenie ciągu kominowego za pomocą regulatora. W takich kotłach temp. spalin jest wysoka, dzięki czemu nie ma problemu z ciągiem kominowym – jest on zawsze wystarczający. Nie ma też ryzyka powstawania skroplin, nie trzeba więc stosować wkładów kominowych ze stali kwasoodpornej. W spalinach opuszczających kocioł znajduje się jeszcze dużo niespalonego węgla, co bardzo obniża sprawność kotła. Z tego powodu kotły ze spalaniem górnym bardziej nadają się do spalania węgla niż drewna.
Kotły ze spalaniem dolnym osiągają dużo wyższą sprawność przy spalaniu drewna niż kotły ze spalaniem górnym. Spalanie odbywa się w pobliżu tylnej ściany komory spalania lub w komorze spalania znajdującej się w tylnej części komory zasypowej, w miejscu doprowadzania powietrza, ale system doprowadzenia powietrza wtórnego do komory spalania jest już bardziej rozwinięty. Następnie spaliny przepływają do drugiego ciągu spalinowego, gdzie są dopalane, czego konsekwencją jest wysoka sprawność kotłów. Kotły z dolnym spalaniem mają ruchomy lub stały ruszt. Ruszt ruchomy jest stalowy lub żeliwny, ruszt stały jest zazwyczaj tak zwanym rusztem wodnym.

W krajach Unii Europejskiej standardowo produkuje się kotły wyposażone w:

regulator paleniska (miarkownik ciągu), który pomaga uzyskać równomierną i dokładną temperaturę w kotle,
baterię bezpieczeństwa zabezpieczającą kocioł i instalację c.o. przed przegrzaniem,
dużą komorę zasypową (załadunkową) i duże drzwiczki (zasypowe) załadunkowe ułatwiające
napełnianie i czyszczenie kotła,
otwór w drzwiczkach załadowczych doprowadzający powietrze w końcowej fazie spalania, tak zwane powietrze wtórne,
regulację dopływu powietrza wtórnego,
regulowaną klapę tak zwanego łatwego rozruchu kotła,
kanały konwekcyjne o dużej powierzchni umożliwiające optymalne wykorzystanie ciepła ze spalin.

więcej na:
http://www.muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-paliwami-stalymi/kotly-na-paliwa-stale,6370_1761.htm

Reklamy